เคมี ยา (เพื่อการวิจัยเท่านั้น)

ส่วนผสมที่ใช้ในยาทาผิว (topical medication) เพื่อการวิจัยเท่านั้น

คำเตือน: สินค้าในหมวดนี้ สำหรับการวิจัยเท่านั้น และสามารถจำหน่ายให้เฉพาะ โรงพยาบาล, คลินิค, โรงงานผลิตยา, เภสัชกร, แพทย์ เท่านั้น โดยผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารดังนี้ บุคคลธรรมดา: เอกสารรับรองวิชาชีพแพทย์หรือเภสัช นิติบุคคล: เอกสารรับรอบสถานที่ผลิตยา หรือเอกสารรับรองสถานพยาบาล (คลินิค/โรงพยาบาล)