Drug

ส่วนผสมที่ใช้ในยาทาผิว (topical medication)

คำเตือน: สินค้าในหมวดนี้ สามารถจำหน่ายให้เฉพาะ โรงพยาบาล, คลินิค, โรงงานผลิตยา, เภสัชกร, แพทย์ เท่านั้น โดยผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารดังนี้ บุคคลธรรมดา: เอกสารรับรองวิชาชีพแพทย์หรือเภสัช นิติบุคคล: เอกสารรับรอบสถานที่ผลิตยา หรือเอกสารรับรองสถานพยาบาล (คลินิค/โรงพยาบาล)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook