เคมี ยา (เพื่อการวิจัยเท่านั้น)

ส่วนผสมที่ใช้ในยาทาผิว (topical medication) เพื่อการวิจัยเท่านั้น

คำเตือน: สินค้าในหมวดนี้ สำหรับการวิจัยเท่านั้น และสามารถจำหน่ายให้เฉพาะ โรงพยาบาล, คลินิค, โรงงานผลิตยา, เภสัชกร, แพทย์ เท่านั้น โดยผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารดังนี้ บุคคลธรรมดา: เอกสารรับรองวิชาชีพแพทย์หรือเภสัช นิติบุคคล: เอกสารรับรอบสถานที่ผลิตยา หรือเอกสารรับรองสถานพยาบาล (คลินิค/โรงพยาบาล)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook