ถัง/ขวด เก็บของเหลว สารเคมี

ถังหรือขวด เก็บของเหลว ทำจาก พลาสติก PP ไม่ทำปฎิกิริยา ต่อสารใดๆ ทนต่อสารเคมีได้ดี

ทนกรด ทนด่าง