แตกตัว และหาย เมื่อทา

เม็ดบีดส์ แตกตัว และหาย เมื่อทาลงบนผิว