Secondary (Coupler)

สี กลุ่ม permanent dye ที่เป็น Secondary (Coupler) ใช้ทำปฎิกิริยา กับ Primary (Oxidation Base)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿