Dried Fruit, Vegetable

วัตถุดิบ อาหารเสริม ผัก ผลไม้ แห้ง ที่ผ่านกระบวนการ freeze-dry เพื่อรักษาคุณสมบัติต่างๆของผักและผลไม้ ไม่ทำให้เสียคุณประโยชน์ และสามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook