Dried Fruit, Vegetable

อาหารเสริม ผัก ผลไม้ แห้ง ที่ผ่านกระบวนการ freeze-dry

วัตถุดิบ อาหารเสริม ผัก ผลไม้ แห้ง ที่ผ่านกระบวนการ freeze-dry เพื่อรักษาคุณสมบัติต่างๆของผักและผลไม้ ไม่ทำให้เสียคุณประโยชน์ และสามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :