เคมี อาหาร (เพื่อวิจัยเท่านั้น)

เคมี อาหาร เพื่อการวิจัย (ใช้ในงานวิจัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในอาหารทั่วไป ได้)