Make-Up Remover

สารเช็ดล้างเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสารซักฟอกชนิดหนึ่ง แต่มีความอ่อนโยนสูง เหมาะสำหรับใช้ล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด โดยไม่ทำให้ผิวหน้าแห้ง ไม่ระคายผิว

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook