สีแดง (Red)

Red Mica

สีบนหน้าจอ อาจจะแตกต่างจากสีของสินค้าจริง ขึ้นอยู่กับการปรับโทนสีของหน้าจอที่แสดงผลภาพนี้ กรุณาซื้อขนาดตัวอย่างไปทดสอบสีก่อนสั่งเพื่อใช้งานจริง

฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:9.9-990฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:9.9-990฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:9.9-990฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿35.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-100%(0%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในแป้ง
 • Cost:2.48-2480฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :