ผมลื่นไม่พันกัน (anti-static / conditioning)

เคลือบเส้นผม ให้ผมลื่น ไม่พันกัน (Hair Anti-Static)  ให้หวีง่าย เส้นผมไม่พันกัน ผมลื่น เงางาม