เครื่องผลิตเครื่องสำอาง

เครื่องปั่น เครื่องกวน เครื่องคน สำหรับผลิตเครื่องสำอาง ขนาดโรงงาน

เครื่องปั่น เครื่องกวน เครื่องคน สำหรับผลิตเครื่องสำอาง ขนาดโรงงานขนาดย่อม (ปริมาณการผลิตครั้งละ 500กรัม ถึง 20กิโลกรัม)