Salmon DNA (PDRN, Polydeoxyribonucleotide, 5000ppm Solution)

 • Product Code: 10660

PDRN สกัดจาก sperm ของปลาแซลมอน จากการวิจัยพบว่า สามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้หลากหลายด้าน ทั้ง กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิว ลดการอักเสบ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผิวมีสุขภาพดี และมีอายุผิวน้อยลง

ชนิดของเหลว ความเข้มข้น 5000ppm (นิยมเรียกชื่อทางการค้าว่า Rejuran)

฿81.00 ราคาพิเศษนี้สำหรับสั่งหน้าเวปเท่านั้น
กรัม (เริ่มต้นขั้นต่ำ 0 กรัม)

อัตรา ราคาต่อหน่วยจะถูกลง เมื่อสั่งซื้อปริมาณที่สูงขึ้น

กรุณากรอกปริมาณที่ต้องการ ระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติ

 •  
ชิ้น, ค่าบรรจุ: 0฿/ชิ้น

สินค้าจะถูกบรรจุตามปริมาณที่สั่งซื้อ

หมดอายุ:
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Test Name Specification
Appearance Clear to slightly opaque, colorless liquid
Polydeoxyribonucleotide Content 4000-6000ppm
Total Aerobic Microbial Count < 100 CFU/ml
Total Yeast and Mold Count < 10 CFU/ml
Escherichia Coli Not detected

Salmon DNA (PDRN, Polydeoxyribonucleotide) 5000ppm Solution (นิยมเรียกชื่อทางการค้าว่า Rejuran)

ชนิดของเหลว ความเข้มข้น 5000ppm โดยผ่านการละลายอย่างสมบูรณ์ด้วยแรงดันสูง

 

PDRN (polydeoxyribonucleotide) is a mixture of deoxyribonucleotides derived from a controlled purification process of Salmon Trout or Chum Salmon sperm DNA which makes sure its safety and stability.

PDRN activates the adenosine A2A receptors and generates nucleotides that can contribute to DNA formation, thus having a tissue repairing, wound healing and anti-inflammatory effect. Therefore, it is widely used in mesotherapy, fillers and intra-articular injections.

 

PDRN สกัดจาก sperm ของปลาแซลมอน จากการวิจัยพบว่า สามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้หลากหลายด้าน ทั้ง กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิว ลดการอักเสบ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผิวมีสุขภาพดี และมีอายุผิวน้อยลง

(PDRN ชนิดที่จำหน่ายนี้ เป็นที่ผลิตโดย Biotechnology โดยไม่ได้ทำลายสิ่งมีชีวิตใดๆ แต่มีโครงสร้าง bio-identical ตรงกับ PDRN ที่พบใน sperm ของปลาแซลมอน)

 

PDRN ถูกวิจัยในวงกว้าง เกี่ยวกับการสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย กรุณาศึกษาเอกสารแนบเกี่ยวกับผลการวิจัย

 

 

สินค้ารายการนี้ เป็นเกรดเครื่องสำอาง ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาผิวเท่านั้น กรณีต้องการใช้ฉีด ต้องซื้อเป็นเกรด injection ทางการแพทย์ โดยสามารถจำหน่ายให้เฉพาะโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับ tissue reparing เท่านั้น ไม่อนุญาติให้ใช้ฉีดในมนุษย์จริง หากสนใจ กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

 

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัย ในเอกสารแนบ

 

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย อยู่ในรูปของ โลชั่น หรือ ครีม

วิธีการผสม: ละลายในน้ำ หลีกเลี่ยงความร้อน

อัตราการใช้: 1-20% (แนะนำ 10%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์:: ของเหลวใสไม่มีสี

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในตู้เย็น มีอายุอย่างต่ำ 2ปี 

INCI Name: Water, DNA, Propanediol, Ethylhexylglycerin

Be the first to review this product :-)

Please login to write a review.

ตัวอย่างสูตรที่ใช้ส่วนผสมนี้:

Recommend Lab-Service
Lab Service Price
Salmon DNA (PDRN, Polydeoxyribonucleotide, 5000ppm Solution)

PDRN สกัดจาก sperm ของปลาแซลมอน จากการวิจัยพบว่า สามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้หลากหลายด้าน ทั้ง กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิว ลดการอักเสบ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผิวมีสุขภาพดี และมีอายุผิวน้อยลง

ชนิดของเหลว ความเข้มข้น 5000ppm (นิยมเรียกชื่อทางการค้าว่า Rejuran)

Salmon DNA (PDRN, Polydeoxyribonucleotide) 5000ppm Solution (นิยมเรียกชื่อทางการค้าว่า Rejuran)

ชนิดของเหลว ความเข้มข้น 5000ppm โดยผ่านการละลายอย่างสมบูรณ์ด้วยแรงดันสูง

 

PDRN (polydeoxyribonucleotide) is a mixture of deoxyribonucleotides derived from a controlled purification process of Salmon Trout or Chum Salmon sperm DNA which makes sure its safety and stability.

PDRN activates the adenosine A2A receptors and generates nucleotides that can contribute to DNA formation, thus having a tissue repairing, wound healing and anti-inflammatory effect. Therefore, it is widely used in mesotherapy, fillers and intra-articular injections.

 

PDRN สกัดจาก sperm ของปลาแซลมอน จากการวิจัยพบว่า สามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้หลากหลายด้าน ทั้ง กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิว ลดการอักเสบ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ทำให้ผิวมีสุขภาพดี และมีอายุผิวน้อยลง

(PDRN ชนิดที่จำหน่ายนี้ เป็นที่ผลิตโดย Biotechnology โดยไม่ได้ทำลายสิ่งมีชีวิตใดๆ แต่มีโครงสร้าง bio-identical ตรงกับ PDRN ที่พบใน sperm ของปลาแซลมอน)

 

PDRN ถูกวิจัยในวงกว้าง เกี่ยวกับการสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย กรุณาศึกษาเอกสารแนบเกี่ยวกับผลการวิจัย

 

 

สินค้ารายการนี้ เป็นเกรดเครื่องสำอาง ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาผิวเท่านั้น กรณีต้องการใช้ฉีด ต้องซื้อเป็นเกรด injection ทางการแพทย์ โดยสามารถจำหน่ายให้เฉพาะโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับ tissue reparing เท่านั้น ไม่อนุญาติให้ใช้ฉีดในมนุษย์จริง หากสนใจ กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

 

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัย ในเอกสารแนบ

 

การใช้: สำหรับผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย อยู่ในรูปของ โลชั่น หรือ ครีม

วิธีการผสม: ละลายในน้ำ หลีกเลี่ยงความร้อน

อัตราการใช้: 1-20% (แนะนำ 10%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์:: ของเหลวใสไม่มีสี

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในตู้เย็น มีอายุอย่างต่ำ 2ปี 

INCI Name: Water, DNA, Propanediol, Ethylhexylglycerin

Mechanism -
Appearance -
Longevity -
Strength -
Storage -
Shelf Life -
Allergen(s) -
Dosage (Range) -
Dosage (Per Day) -
Mix Method -
Heat Resistance -
Stable in pH range -
Solubility -
Product Types -
INCI -

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :