Sodium Metabisulfite (Germany)

 • Product Code: 6611

สาร antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับรักษาคุณภาพส่วนผสมในสูตร

฿35.00 ราคาพิเศษนี้สำหรับสั่งหน้าเวปเท่านั้น
กรัม (เริ่มต้นขั้นต่ำ 0 กรัม)

อัตรา ราคาต่อหน่วยจะถูกลง เมื่อสั่งซื้อปริมาณที่สูงขึ้น

กรุณากรอกปริมาณที่ต้องการ ระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติ

 •  
ชิ้น, ค่าบรรจุ: 0฿/ชิ้น

สินค้าจะถูกบรรจุตามปริมาณที่สั่งซื้อ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Test Name Specification
Appearance of Solution Clear
Na2S2O5 97.2% Min
SO2 65.5% Min
Thiosulfates 8.05% Max
pH Value (10% Solution) 4.0-4.8
Chloride 50ppm Max
Heavy Metals as Pb 10ppm Max
As 1ppm Max
Cr 1ppm Max
Cu 1ppm Max
Cd 1ppm Max
Fe 3ppm Max
Hg 0.1ppm Max
Ni 1ppm Max
Pb 1ppm Max
Se 1ppm Max
Sb 1ppm Max
Zn 1ppm Max
H2O 1888 Max
NA2503-NA2504 remalnder

Sodium Metabisulfite สาร antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับรักษาคุณภาพส่วนผสมในสูตร

 

การใช้: สำหรับผสมสูตรใดๆเพื่อช่วยรักษาคุณภาพส่วนผสม

วิธีการผสม: ผสมในส่วนของน้ำ ในสูตร

อัตราการใช้: 0.1-0.2% (แนะนำ 0.2%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงสีขาว - สีอ่อน (off-white)

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง แต่ปิดฝาขวดให้สนิท แล้วมิดชิดจากแสงแดด หรือความร้อน ผลิตภัณฑ์มีอายุอย่างต่ำ 2ปี

 

INCI Name: Sodium Metabisulfite (as preservative, usage up to 0.2%)

Be the first to review this product :-)

Please login to write a review.

ตัวอย่างสูตรที่ใช้ส่วนผสมนี้:

Recommend Lab-Service
Lab Service Price
Sodium Metabisulfite (Germany)

สาร antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับรักษาคุณภาพส่วนผสมในสูตร

Sodium Metabisulfite สาร antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ สำหรับรักษาคุณภาพส่วนผสมในสูตร

 

การใช้: สำหรับผสมสูตรใดๆเพื่อช่วยรักษาคุณภาพส่วนผสม

วิธีการผสม: ผสมในส่วนของน้ำ ในสูตร

อัตราการใช้: 0.1-0.2% (แนะนำ 0.2%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงสีขาว - สีอ่อน (off-white)

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง แต่ปิดฝาขวดให้สนิท แล้วมิดชิดจากแสงแดด หรือความร้อน ผลิตภัณฑ์มีอายุอย่างต่ำ 2ปี

 

INCI Name: Sodium Metabisulfite (as preservative, usage up to 0.2%)

Mechanism -
Appearance -
Longevity -
Strength -
Storage -
Shelf Life -
Allergen(s) -
Dosage (Range) -
Dosage (Per Day) -
Mix Method -
Heat Resistance -
Stable in pH range -
Solubility -
Product Types -
INCI -

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :