Sodium Fluoride (anti-caries, oral care)

 • Product Code: 7662

นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลฟัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ (anticaries) โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

฿35.00 ราคาพิเศษนี้สำหรับสั่งหน้าเวปเท่านั้น
กรัม (เริ่มต้นขั้นต่ำ 0 กรัม)

อัตรา ราคาต่อหน่วยจะถูกลง เมื่อสั่งซื้อปริมาณที่สูงขึ้น

กรุณากรอกปริมาณที่ต้องการ ระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติ

 •  
ชิ้น, ค่าบรรจุ: 0฿/ชิ้น

สินค้าจะถูกบรรจุตามปริมาณที่สั่งซื้อ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Test Name Specification
Loss on drying (%) 0.5 Max
Alkalinity (ml) 0.50 Max
Fluosilicate (ml) 1.5 Max
CI (%) 0.01 Max
Heavy Metals (%) 0.002 Max
Arsenic (%) 0.0002 Max
Fe (%) 0.005 Max
Purity as NaF 98.0 - 102.0%
Fluoride Assay 44.34 - 46.15%

Sodium Fluoride (>98% Purity for Oral Care) นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลฟัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ (anticaries) โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

 

เงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดของ EU Cosmetic Directive:

According to the European Cosmetic Directive 76/768 EEC permitted only for oral hygiene products (Annex III, Ref. No. 37). Maximum authorized concentration 0.15%(calculated as fluorine, when mixed with other fluorine compounds permitted under Annex III, 76//68 EEC, total fluorine concentration must not exceed 0.15%)  Conditions of use and warnings which must be printed on the label: “Contains sodium fluoride”.

 

การใช้: ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในทุกรูปแบบ เช่น สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

วิธีการผสม: ละลายในน้ำ

อัตราการใช้:

อย.อนุญาติให้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ในช่องปาก : 0.15% และต้องเขียนไว้บนฉลากให้ชัดเจนว่ามี Fluoride

อย. ไม่อนุญาติ ให้ใช้ในบริเวณอื่นๆของผิว นอกจากช่องปาก

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงสีขาว

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความร้อนและแสง มีอายุ 5ปี

 

INCI Name: Sodium Fluoride

Be the first to review this product :-)

Please login to write a review.
Recommend Lab-Service
Lab Service Price
Sodium Fluoride (anti-caries, oral care)

นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลฟัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ (anticaries) โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

Sodium Fluoride (>98% Purity for Oral Care) นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลฟัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ (anticaries) โดยสามารถใช้ได้ทั้งใน น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

 

เงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดของ EU Cosmetic Directive:

According to the European Cosmetic Directive 76/768 EEC permitted only for oral hygiene products (Annex III, Ref. No. 37). Maximum authorized concentration 0.15%(calculated as fluorine, when mixed with other fluorine compounds permitted under Annex III, 76//68 EEC, total fluorine concentration must not exceed 0.15%)  Conditions of use and warnings which must be printed on the label: “Contains sodium fluoride”.

 

การใช้: ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในทุกรูปแบบ เช่น สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน

วิธีการผสม: ละลายในน้ำ

อัตราการใช้:

อย.อนุญาติให้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ในช่องปาก : 0.15% และต้องเขียนไว้บนฉลากให้ชัดเจนว่ามี Fluoride

อย. ไม่อนุญาติ ให้ใช้ในบริเวณอื่นๆของผิว นอกจากช่องปาก

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผงสีขาว

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความร้อนและแสง มีอายุ 5ปี

 

INCI Name: Sodium Fluoride

Mechanism -
Appearance -
Longevity -
Strength -
Storage -
Shelf Life -
Allergen(s) -
Dosage (Range) -
Dosage (Per Day) -
Mix Method -
Heat Resistance -
Stable in pH range -
Solubility -
Product Types -
INCI -

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :