Octisalate / Ethylhexyl Salicylate / Octyl Salicylate

 • Product Code: 269

Octisalate หรือ Ethylhexyl Salicylate หรือ Octyl Salicylate สารกันแดด organic sunscreen ปกป้องผิวจาก UVB ชนิดเหลว 

฿69.00 ราคาพิเศษนี้สำหรับสั่งหน้าเวปเท่านั้น
กรัม (เริ่มต้นขั้นต่ำ 0 กรัม)

อัตรา ราคาต่อหน่วยจะถูกลง เมื่อสั่งซื้อปริมาณที่สูงขึ้น

กรุณากรอกปริมาณที่ต้องการ ระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติ

 •  
ชิ้น, ค่าบรรจุ: 0฿/ชิ้น

สินค้าจะถูกบรรจุตามปริมาณที่สั่งซื้อ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Test Name Specification
Description Clearless to amber yellow liquid
Identification : a. By IR The IR Spectrum of sample should be concordant with the IR spectrum of std.
Identification : b. By UV UV absorption concordant with the spectrum of std.
Specific gravity 1.011-1.016
Refractive Index (n20/20) 1.500-1.503
Acidity Not more than 0.2 ml of 0.1 NaOH required per ml of Octyl Salicylate
UV specific Extinction (E1%, 1ci in Methanol) Between 165 to 185 at 305+-2 nm
Chromatographic purity by GC (individual impurity) NMT 0.5%
Chromatographic purity by GC (Total impurity) NMT 2.0%
Assay NLT 98.0% & NMT 105%

Octisalate หรือ Ethylhexyl Salicylate หรือ Octyl Salicylate สารกันแดด organic sunscreen ปกป้องผิวจาก UVB ชนิดเหลว 

 

Octisalate สามารถทำละลาย (solvent) สารกันแดดชนิดผง โดยเฉพาะ Oxybenzone ได้เป็นอย่างดีตารางการป้องกันแสงแดด ของสารกันแดด แต่ละชนิด ตามความยาวคลื่น (UV wavelength)

 

 

ความสำคัญของการปกป้องทั้ง UVA และ UVB:  UVA ก่อให้เกิดริ้วรอย เกิดกระบวนการ aging ของผิว (เร่งอายุผิว) UVB ก่อให้เกิดผิวหนังไหม้ จึงจำเป็นต้องปกป้องทั้ง UVA, UVB ไปพร้อมๆกัน

 

การคำนวน SPF: 1% Octisalate = SPF 1.0

 

กฎ อ.ย. ของการใช้สาร Octisalate ในเครื่องสำอางชนิดใดๆ

ทุกประเทศ (รวมประเทศไทย): ไม่เกิน 5%

 

กรุณาดูตัวอย่างวิธีการผสม chemical sunscreen ที่นี่

 

อัตราการใช้: 1-5% (กรุณาดูสัดส่วนการผสมระหว่าง chemical sunscreen ชนิดอื่นๆ และค่า SPF/PA )

ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี

การผสม: ผสมในน้ำมัน

การเก็บรักษา: เก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดด มีอายุ 2ปีINCI: Octisalate 

Be the first to review this product :-)

Please login to write a review.

ตัวอย่างสูตรที่ใช้ส่วนผสมนี้:

Recommend Lab-Service
Lab Service Price
Octisalate / Ethylhexyl Salicylate / Octyl Salicylate

Octisalate หรือ Ethylhexyl Salicylate หรือ Octyl Salicylate สารกันแดด organic sunscreen ปกป้องผิวจาก UVB ชนิดเหลว 

Octisalate หรือ Ethylhexyl Salicylate หรือ Octyl Salicylate สารกันแดด organic sunscreen ปกป้องผิวจาก UVB ชนิดเหลว 

 

Octisalate สามารถทำละลาย (solvent) สารกันแดดชนิดผง โดยเฉพาะ Oxybenzone ได้เป็นอย่างดีตารางการป้องกันแสงแดด ของสารกันแดด แต่ละชนิด ตามความยาวคลื่น (UV wavelength)

 

 

ความสำคัญของการปกป้องทั้ง UVA และ UVB:  UVA ก่อให้เกิดริ้วรอย เกิดกระบวนการ aging ของผิว (เร่งอายุผิว) UVB ก่อให้เกิดผิวหนังไหม้ จึงจำเป็นต้องปกป้องทั้ง UVA, UVB ไปพร้อมๆกัน

 

การคำนวน SPF: 1% Octisalate = SPF 1.0

 

กฎ อ.ย. ของการใช้สาร Octisalate ในเครื่องสำอางชนิดใดๆ

ทุกประเทศ (รวมประเทศไทย): ไม่เกิน 5%

 

กรุณาดูตัวอย่างวิธีการผสม chemical sunscreen ที่นี่

 

อัตราการใช้: 1-5% (กรุณาดูสัดส่วนการผสมระหว่าง chemical sunscreen ชนิดอื่นๆ และค่า SPF/PA )

ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี

การผสม: ผสมในน้ำมัน

การเก็บรักษา: เก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดด มีอายุ 2ปีINCI: Octisalate 

Mechanism -
Appearance -
Longevity -
Strength -
Storage -
Shelf Life -
Allergen(s) -
Dosage (Range) -
Dosage (Per Day) -
Mix Method -
Heat Resistance -
Stable in pH range -
Solubility -
Product Types -
INCI -

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :