Physical Sunscreen

สารกันแดดชนิดกายภาพ (Physical Sunscreen) มีความปลอดภัยสูงสุด และให้ความเสถียรสามารถทนแสง UV ได้ยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพง่าย แต่ให้ผิวสัมผัสที่ไม่โดดเด่นเท่ากับสารกันแดดชนิดเคมี หรือชนิดออร์แกนิค (Chemical Suncreen / Organic Sunscreen)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook