สามารถระคายเคืองผิว

สารผลัดเซลล์ผิว กลุ่มที่สามารถระคายเคืองผิวได้ อัตราการใช้ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนไปตามการตอบสนองของผิว สารกลุ่มนี้สามารถให้ผลได้รวดเร็ว แต่ การใช้งานในระดับสูงต่อเนื่องยาวนาน สามารถส่งผลเสียต่อผิวได้

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook