สารสร้างเนื้อเจล (Thickener)

สารสร้างเนื้อเจล หรือสารเพิ่มความข้นหนืด (thickener) ชนิดต่างๆ