สารห่อหุ้ม (encapsulation)

สารที่ใช้ห่อหุ้มส่วนผสม ด้วยเทคโนโลยี Micro encapsulation เพื่อให้ส่วนผสมมีความเสถียรมากขึ้น ช่วยให้สามารถละลายได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (bioavailability)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook