Water-in-Oil

Water-in-Oil Emulsifier ชนิดที่ใช้ความร้อน

฿67.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • เครื่องสำอาง
  • Usage:1-10%(5%)
  • Soluble:กระจายตัวในน้ำมัน
  • Cost:69.8-698฿/kg
  • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿38.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • เครื่องสำอาง
  • Usage:1-6%(4%)
  • Cost:30.8-184.8฿/kg
  • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :