สารสร้างเนื้อครีม (Cream Maker)

สารประสานเนื้อครีม ประสานน้ำมันกับน้ำ หรือ ซิลิโคน กับน้ำ (emulsifier) ทั้งชนิด cold-process ซึ่งไม่ต้องใช้ความร้อน และชนิด hot-process ซึ่งต้องใช้ความร้อน