ขั้วสูง (high polar)

Ester ที่มีขั้วสูง (high polar) ใช้เพื่อละลายส่วนผสม ช่วยละลายเม็ดสี หรือกระจายเม็ดสี จำเป็นต้องใช้ในสูตร make-up ที่มีเม็ดสี

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook