Encapsulation

Flavor ชนิด Encapsulation บรรจุอยู่ในแคปซูลขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น หรือมีรูปลักษณ์พิเศษที่ทำให้น่าใช้

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :