สูตรทั้งหมดที่มีลักษณะ กลิ่นกาย (Deodorant)

Body Deodorant Spray (Alcohol-Free, Preservative-Free)

สเปรย์ดับกลิ่นกาย โดยไม่มีกลิ่นในตัวเอง ปราศจากน้ำหอม แอลกอฮอลล์ สารกันเสีย และสารกลุ่ม aluminum

rd รายละเอียด